! PROMOCJA na styczeń !

EASY-CHECK to wydajny czytnik kontroli dostępu opracowany przez izraelską firmę w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się zakażeń i wirusów, takich jak COVID-19.                                                                                                                                                    

 To urządzenie wielofunkcyjne realizuje rozpoznawanie twarzy, wykrywanie maski i pomiar temperatury zgodnie z najnowszymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa i zapobiegania ryzyka. Moduł pomiary temperatury urządzenia.    

EASY CHECK pozwala wykonać szybki i dokładny pomiar temperatury ciała. Gdy temperatura ciała użytkownika jest wyższa niż normalna EASY CHECK wywoła alarm lub wyśle powiadomienie push do osoby odpowiedzialnej za kontrolę dostępu. Dokładność pomiaru temperatury: ± 0,3 ° C.                                    EASY-CHECK może być użyty do „oznaczenia” użytkownika, który nie ma na sobie okrycia ochronnego. Użytkownik zostanie poproszony o nałożenie maski w celu uzyskania dostępu do wejścia.                                                                                           

EASY-CHECK wykorzystuje najnowszy algorytm rozpoznawania twarzy, dzięki czemu urządzenie rozpoznaje twarz, nawet gdy użytkownik nosi maskę. Zaawansowana kamera EASY-CHECK odczytuje cechy twarzy, które nie są zakryte przez maskę (takie jak oczy, brwi i odsłonięta część mostka nosowego) i identyfikuje użytkownika. Każdy użytkownik będzie mógł pozostać w masce bez konieczności zdejmowania jej, jednocześnie uzyskując dostęp do lokalu. Dokładność rozpoznawania twarzy: 99,7%.