W naszej ofercie posiadamy Całodobowe Centrum Dozoru

Centrum świadczy usługi :

- DOZORU SYSTEMÓW ALARMOWYCH ( Jest to punkt kontrolny działający przez całą dobę, który na bieżąco odbiera sygnały z systemów alarmowanych zainstalowanych u Klientów. Odbieramy sygnały przez trzy różne, niezależne drogi – za pomocą sieci telefonicznej, GSM/GPRS lub przez Internet. Serwery z dedykowanym oprogramowaniem identyfikują obiekt, z którego jest wysyłany sygnał i w przypadku zdarzenia informują o tym wraz z opisem sytuacji. W zależności od treści planu postępowania w sytuacjach awaryjnych o zdarzeniu informowana jest wyznaczona osoba lub służby ratunkowe. Na koniec każdego miesiąca Klient otrzymuje szczegółowy raport ze wszystkimi odebranymi sygnałami. )
- DOZORU SYSTEMÓW MONITORINGU WIZYJNEGO ( W zależności od podpisanej umowy dyżurni centrum weryfikują otrzymane sygnały alarmowe obrazem z kamer zainstalowanych na obiekcie lub stale śledzą otrzymywany obraz. W razie wykrycia " niepożądanych gości " wszczynają ustaloną akcję alarmową )
- ODBIORU ZGŁOSZEŃ o awariach itp.


Zgłoszenie awarii / zamówienie serwisu